Leasing & Finansiering

Vi samarbetar med Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen.
Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till både företag och privatpersoner inom leasing, hyra och avbetalning samt lån och kontokortskrediter till privatpersoner. Wasa Kredits affärsidé handlar om att jobba snabbt, enkelt och med ett personligt engagemang för dig som kund. Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och att du får ett snabbt kreditbesked.

 

Vad är leasing?

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och
sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.


Vad kan leasas?

Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande leasingobjekt är datorer, verkstadsmaskiner, tryckpressar mm.


Varför leasing?

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år.
Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.


Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att minska glappet, kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.


Fördelar med leasing för dig som är kund


• Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
• Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad, vilket innebär
   minskad skatt.
• Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
• Leasing fördelar kostnaderna över tiden.
• Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

 

Vill du veta mer eller investera i en av våra produkter genom leasing?
hör av dig till oss på PIVAB