Dent Station 7 ger tilluft i lack- och sliputrymmen.

Dent Station 7 är en flexibel tilluftslåda som passar vid alla typer av lackering där du behöver tilluft.

Dent Station 7 är en filtrerad tilluftsdel. Delarna är mycket flexibla och går att seriekoppla om så önskas, allt beroende på storleken av utrymmet som ska ventileras. Perfekt för dig som har ett befintligt utrymme och vill starta upp lackering, eller för dig som behöver komplettera en befintlig anläggning. Tillsammans med våra övriga Dent Station-produkter går det att skapa unika kombinationer som helt bygger på dina behov.

 

(Bilderna är enbart för illustration)
DENT GROUP produkter för småskador

DENT GROUP för småskador, smart,-spot och Dent Repair. Oavsett det handlar om stora eller små verkstäder finns det alltid drömmar om att bli bättre och mer lönsam än vad man redan är. Med våra idéer...

Dent Station® 1 - 2

En perfekt lösning vid alla typer av grund-, slip- och lackeringsarbeten.

Dent Prep Wall®

Komplett frånluftsvägg med filtrering och fläkt från PIVAB

CFU®

Frånluftsenhet med kolfilter

Dent Mobile XL®

Tilluftsdel och frånluftsdon för enklare lackarbeten.

Dent Portal®

För smartare och mer effektiva lack- och slipjobb.

Dent Mix®

Ett komplett mixrum med ventilation och klassningsplan.

Dent Extend Mobile®

Dent Extend mobile för mindre lackreparationer till riktigt låga driftskostnader.