Flyttbar arbetsstation för enklare lackarbeten.

DENT MOBILE XL® består av en tillufts- och en frånluftsenhet som enkelt yttas mellan olika objekt. Det gör att du får en arbetsplats för att reparera småskador och göra slip- och lackarbeten precis där det behövs och du slipper lägga tid på att flytta runt stora fordon. Samtidigt binder du inte upp dyrbar golvyta. Den är så smidig att du till och med ta med dig enheten till kunden, om du så vill.

TILL STORA FORDON
Flexibiliteten i DENT MOBILE XL® gör den smidig att använda till höga och stora fordon såsom husvagnar, lastbilar – eller tåg. Det gör att du slipper lägga stora summor på att köpa en lackanläggning där hela fordonet ryms.

KOMPAKT FÖRVARING
De vinklade enheterna i DENT MOBILE XL® går att placeras tätt ihop.
Så när de inte används kan de ställas i ett hörn där de är ur vägen, vilket skapar plats åt andra arbetsmoment.

BELYSNING FÖR RÄTT RESULTAT
Vardera halva i DENT MOBILE XL® är försedd med två ATEX-klassade armaturer som ger dagsljusbelysning – samma typ av belysning som används i Pivabs lackboxar. Det ger en korrekt färgåtergivning och bästa förutsättningar för att minimera antalet omjobb.

EKONOMISKT ENERGIEFFEKTIV
Med DENT MOBILE XL® slipper du ventilera en hel lokal när det är ett mindre arbete som ska göras.

Istället får du ventilation precis där den behövs vilket ger en lägre energiförbrukning.

BEFINTLIG VENTILATION ELLER KOLFILTER
Tilluften till DENT MOBILE XL® tas direkt från lokalen. Frånluften kan skickas ut genom spirorör som kopplas in på befintlig ventilation. Alternativt så kan enheterna som tillval utrustas med aktivt kol lter som ltrerar frånluften, vilket gör att en be ntlig ventilationsanläggning inte krävs.

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
DENT MOBILE XL® kan användas i många olika branscher vid alla arbetsmoment där aerosoler och gaser kräver en god ventilation.

KLASSNINGSPLAN
DENT MOBILE XL® levereras med en klassningsplan om så önskas. 


DENT GROUP produkter för småskador

DENT GROUP för småskador, smart,-spot och Dent Repair. Oavsett det handlar om stora eller små verkstäder finns det alltid drömmar om att bli bättre och mer lönsam än vad man redan är. Med våra idéer...

Dent Station® 1 - 2

En perfekt lösning vid alla typer av grund-, slip- och lackeringsarbeten.

Dent Station® 7

En tilluftslåda som passar vid alla typer av lackering.

Dent Prep Wall®

Komplett frånluftsvägg med filtrering och fläkt från PIVAB

CFU®

Frånluftsenhet med kolfilter

Dent Portal®

För smartare och mer effektiva lack- och slipjobb.

Dent Mix®

Ett komplett mixrum med ventilation och klassningsplan.

Dent Extend Mobile®

Dent Extend mobile för mindre lackreparationer till riktigt låga driftskostnader.