Lackeringsanläggning skall levereras till Swedavia Swedish Airports i Stockholm 2018.

Lastbilsanläggning för Swediavias servicefordon. En lackeringsbox som även kan uppdelas till två lackeringsboxar vid behov.