Närko Finland

Närko är en av Europas ledande aktörer inom tillverkning av karosser och lastbilssläp. Genom dotterbolag finns de idag representerade i hela norra Europa. Företagets huvudkontor ligger i Finland.

Anläggning

Anläggningen bestod av två moderna kombiboxar på 6 x 6 x 18 meter. Tack vara att våra kombiboxar är modulbaserade lyckades vi bygga dem samtidigt som Närko hade full produktion igång. Första steget av den nya anläggningen tog sammanlagt 2 – 3 månader att bygga. 

Under de två kommande åren löste kombiboxarna många av Närkos problem. Därefter togs ett beslut på att utöka verksamheten och produktionen rejält, så då återkom de till oss och ville att vi ytterligare skulle bygga ut anläggningen. 

Under steg två kompletterade vi med en efterföljande lackbox och en grundbox på 20 meter (med kompletterade mixrum). En av de tidigare kombiboxarna byggde vi om till en ren torkugn. 

Resultat

Närko är mycket nöjda med sin nya lackanläggning. Mycket på grund av att de snabbt kunde öka sin produktion så mycket, men också för att vi höll stränga tidsplaner och uppsatta mål. Men mest nöjda är de för den stora återvinningen våra produkter har.


Internationellt

Våra produkter är utvecklade för att klara riktigt tuffa miljöer. Av den anledningen har vi haft många spännande projekt i länder som Angola, Algeriet, Saudiarabien, Thailand, USA, Sibirien och Kina.

Volvo Newton Thailand

Vi är nu färdiga med ett av våra projekt i Thailand. Pivab vill tacka våra medarbetare PIVAB ASIEN: Finlay Coady, Andrea Busayasakul och Krid Kansupattanakul, de har gjort ett exemplariskt jobb och...

Toyota Tammer-Auto

Specialdesignade lackboxar blev modellen i för Toyota i Tammerfors. Lösningen gav stora energivinster och en betydligt bättre arbetsmiljö.

Orange County, USA

Ett familjedrivet bilplåtslageri med ambitioner att bli ett komplett skadecenter.

Volvo, Beijing

Volvos nya lackverkstad i Beijing.

KWH Mirka

"Kvaliteten och kunskapen var avgörande när vi valde Pivab som leverantör", säger Ulf-Peter Åstrand, produktchef bileftermarknad.

Toyota Tammer Auto

Toyota Tammer Auto

Glenns Billakkering AS

Glenns Billakkering AS