Självklart vill vi utvecklas som företag. Men framförallt vill vi driva branschen framåt.

I vår ambition att lösa problem och utveckla verkstäder föds också nya sätt att tänka, konstruera och genomföra. Under årens lopp har det resulterat i en rad innovativa idéer, många av dem är världsunika och patenterade. Dessa innovationer har även satt sin prägel på vår organisation, hur vi uppfattar oss själva och hur vi uppfattas av våra kunder. Nytänkande är vårt bästa konkurrensmedel och det som oftast gör hela skillnaden för våra kunder.

VARBERGS KOMMUNS MILJÖPRISTAGARE 2015

Juryn för Varbergs kommuns miljöpris har beslutat att årets miljöpris går till Ronny Pihlblad, grundare av företaget PIVAB AB. Motiveringen är:

Ronny Pihlblad har i närmare 40 år arbetat innovativt och med att förbättra arbetsmiljön i lackeringsbranschen och fordonsindustrin.

De patenterade produkterna som har utvecklats inriktas såväl på att vara energisnåla som att minimera påverkan på omkringliggande miljö.

Energianvändningen har minskats med två tredjedelar och filtreringen av partiklar har gjorts så pass effektiv att luftkvaliteten för personalen kan likställas med kliniskt ren.

Ronny Pihlblads hängivna arbete med miljöinriktade innovationer i en konservativ bransch är föredömligt. Han har visat originalitet och nytänkande som i vissa delar är världsledande.

Andra människors hälsa, deras närmiljö och den yttre miljön är alla vinnare. Hans arbete är ett gott exempel på hållbar utveckling.Innovation_filter

Ett väggmonterat dubbelt filtersystem som ger smidigare och snabbare filterbyten, och ett kontrollerat luftflöde över hela golvytan. Där filterbytet sker i boxväggens långsida, för att för slippa lyfta tung gallerdurk.

Det revolutionerande systemet är mycket uppskattat och används idag på flertal platser som till exempel i Gövik, Mo-i-rana, Oslo, Fana, Hadeland, Trondheim, Jeppo, Eslöv, Umeå och Halmstad.

Innovation_filter

För bättre rening av vattenbaserade lacker i våra anläggningar har vi utvecklat ett nytt filter. Det patenterade filtret bygger på labyrintprincipen och består av lecakulor som kan återanvändas på plats. I våra anläggningar filtreras inkommande tilluft i fyra steg innan den åter lämnar anläggningen. Det nya filtret resulterar i mindre belastning på anläggningen, vilket ger bättre ekonomi och en bättre miljö. Under en testperiod (630 objekt) blev den totala filterkostnaden 2,34 öre/objekt, exkl. arbete.

 Innovationer - golvkonstruktion En revolutionerande golvkonstruktion med sänkbart lyftbord som sänker ett fordon till behaglig arbetshöjd, delvis under golvytan. För lackeraren ger det en mycket smidigare och bättre arbetsmiljö. Och för dig betyder det långsiktighet och jämnare kvalitet på lackjobben.

Innovationer - energibesparande

Energibesparande och ATEX-godkända armaturer som reflekterar ljuset mot objektet. För lackeraren betyder ett jämnare ljus att han eller hon kan se objektet bättre, jobba mer effektivt och höja sin kvalitet över tid.

Vi använder DAYLIGHT för att efterlikna det naturliga ljuset. Färgnyanserna skall vara den samma för lackeraren i lackboxen som när bilen kommer ut i dagsljus. Detta minskar antalet eventuella "back" jobb.

Innovationer - onlinesystem
Ett smart online-system, som bland annat möjliggör direktsupport och driftsbevakning i realtid. Genom det får våra tekniker löpande information om vad som händer i din anläggning, hur energiåtgången ser ut, driftstörningar och när det är dags för nästa service.