Kunskap som förändrar. Och förbättrar.

I snart 40 år har vi arbetat med lackering och utveckling av produkter som förbättrar lackeringsprocessen. Under dessa år har vi hunnit samla en massa kunskap om hur man i ett lackeringsföretag kan arbeta bättre och mer effektivt. Idag har vi så mycket kunskap att vi idag ofta får förfrågningar om att dela med oss.

Då alla företag är olika och har olika förutsättningar är våra kurser helt skräddarsydda. Det innebär att innehållet alltid anpassas för deltagaren. Inlärningen blir mycket effektiv och kan ske i form av enskild undervisning eller gruppundervisning. Att deltagarna i en grupp kommer från samma företag gör att läraren kan styra innehållet så att det passar just deras företag och arbetssituation. Samtliga utbildningar har som mål att göra eleverna väl rustade för att komma igång och arbeta inom yrkesområdet direkt efter slutförd utbildning.

Vår vanligaste utbildning är dammfri lackering. Men vi kan även erbjuda Starta Lackverkstad.

 

SYFTET MED DAMMFRI UTBILDNING

 1. Öka förståelsen för dammets skadeverkan och vilka dammkällor som finns.

2. Ge praktiska tips och råd till hur skador till följd av dammpartiklar i lacken kan förhindras.

 

SYFTET MED UTBILDNINGEN STARTA LACKVERKSTAD

 Syftet är att stödja återförsäljare i processen att starta lackverkstad så att:

1. De viktigaste stegen i processen blir gjorda i rätt ordning och i rätt tid

2. Rimliga förväntningar på resursinsatser och tidsåtgång skapas

3. Målet är att underlätta återförsäljarens beslut att starta egen lackeringsverkstad.

 

Utbildningarna är framtagna i samarbete mellan PIVAB AB och Volvo Personbilar Sverige AB


Konsultation

Hos oss finns mycket spetskompetens som vi gärna delar med oss av. Verksamhetsutveckling, klassningsplaner, 3D-skisser, utbildningar i dammfri lackering är några exempel.

Verksamhetsutveckling

Lackeringen är en viktig del och stor påverkare av en det totala flödet i en verkstad.

Workshop Design Group

Vi pratar inte om en lösning. Vi pratar om din lösning. Och den gäller imorgon också.