Volvo Newton

Pivab kan nu stolt avslöja att vi kommer leverera en komplett skadeanläggning till Volvo Newton i Thailand. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot det färdiga resultatet på den otroligt fina anläggningen.