Volvo Newton Thailand

Vi är nu färdiga med ett av våra projekt i Thailand. Pivab vill tacka våra medarbetare PIVAB ASIEN: Finlay Coady, Andrea Busayasakul och Krid Kansupattanakul, de har gjort ett exemplariskt jobb och slutfört anläggningen i rekordhastighet trots restriktioner på grund av Covid-19. Vi vill också tacka Team Volvo Newton Body and Paint och Team Volvo Thailand.