Utbildningscenter

Efter semestern så drar vi igång ett projekt som innefattar ett utbildningscenter i Stockholm. Företaget har ca 1100 anstälda i hela Norden.