Swedavia Airports

Swedavia äger driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. De tio flygplatserna bildar ett system som knyter samman Sverige – och Sverige med världen.

 

Pivab har med hjälp av en av våra underentreprenörer Torpheimer i Stockholm AB installerat en ny lackeringsbox som ska hjälpa Swedavia att utföra sina lackeringar på ett ekonomiskt och miljösäkert sätt.