Välkommen till Pivab Vi förbättrar verkstäder.
Och utvecklar världens bästa lackboxar.

Sedan 1976 har vi utvecklat produkter och lackeringssystem
för både normala och extrema förhållanden. Och med extrema förhållanden menar vi platser som till exempel de kallaste delarna av det forna Sovjet och de varmaste platserna i Afrika.
Med den erfarenheten kan vi garantera att vi har en lösning för verksamheter som finns på vår planets mer normala miljöer. Nu är våra lackeringssystem
bara en liten del av vad vi kan erbjuda.
Det vi är riktigt bra på är att effektivisera
flödet i hela verksamheter.

Så funkar det


Bilvårdsföretaget Mycar är en viktig pusselbit i Mekonomens fullservicekoncept Yehlove i Stockholm.
Yehlove hos Mycar
I år ställer Pivab ut en revolutionerande och nyligen patenterad lackeringslösning. Vi vänder på steken och presenterar ett lego-system.
Pivab på Automässan
"Kvaliteten och kunskapen var avgörande när vi valde Pivab som leverantör", säger Ulf-Peter Åstrand, produktchef bileftermarknad.
KWH Mirka
News | Yehlove hos Mycar
Bilvårdsföretaget Mycar är en viktig pusselbit i Mekonomens fullservicekoncept Yehlove i Stockholm.
News | Pivab på Automässan
I år ställer Pivab ut en revolutionerande och nyligen patenterad lackeringslösning. Vi vänder på steken och presenterar ett lego-system.
Case | KWH Mirka
"Kvaliteten och kunskapen var avgörande när vi valde Pivab som leverantör", säger Ulf-Peter Åstrand, produktchef bileftermarknad.